28 آوریل 2019

آیا کاهش شنوایی ناگهانی مرتبط با آترواسکلروز است؟

مقدمه: بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی (SSNHL) حدود ۲-۳% مراجعه کنندگان به کلینیک گوش, حلق و بینی را شامل می شوند.فاکتورهای مستعد کننده […]
28 آوریل 2019

بررسی کیفیت خواب پس از جراحی اندوسکوپیک سینوس در بیماران مبتلا به پولیپوز سینوس و بینی

چکیده: اهداف:  بررسی اثربخشی جراحی اندوسکوپیک سینوس ( FESS) برکیفیت خواب و پارامترهای پلیسومنوگرافی دربیماران مبتلا به پولیپوز بینی روش اجرا و مواد مورد استفاده: این […]
28 آوریل 2019

بررسی فلور میکروبی نازوفارنکس، آنتی بیوگرام و ارتباط آن با اوتیت مدیا همراه با افیوژن

چکیده: اوتیت مدیا حاد و اوتیت مدیای همراه با افیوژن (OME) از علل اصلی اختلال شنوایی در کودکان می باشد که درمان مناسب عمدتا آنتی بیوتیکی […]
28 آوریل 2019

آیا دهیدراتاسیون هیپرناترمیک  نوزادی بر وضعیت شنوایی تاثیرگذار است؟

مقدمه: دهیدراتاسیون هیپرناترمیک نوزادی (NHD) وضعیتی خطرناک در نوزادان می باشد که با عوارض حاد(نارسایی کلیوی، ادم مغزی، خونریزی مغزی) وعوارض مزمن مانند تاخیر تکاملی رشد […]